AMIR ZUKIĆ: POBOLJŠATI DOSTUPNOST SREDSTAVA MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA U 2017.

| 31/12/2016

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić izjavio je u intervjuu za Fenu da će Zakon o poticanju razvoja male privrede biti izmijenjen kako bi se transparentnost i dostupnost sredstava u sektoru malih i srednjih preduzeća podigla na veći nivo.

„Putem izmjena zakona želimo poboljšati metodologiju, odnosno regulativu u vezi sa ulogom države u poticanju malih i srednjih preduzeća, bilo da se radi o određenim subvencijama ili o kreditnim aranžmanima“ – kazao je Zukić.

Smatra da je Zakonom o poticanju razvoja male privrede nedovoljno regulisana poslovna infrastruktura, te je, kako kaže, namjera da se izradi poseban zakon o poslovnoj infrastrukturi.

„To, prije svega, znači regulisanje poslovnih zona, osnivanje, upravljanje i razvijanje poslovnih zona, zatim poslovnih inkubatora, centara za razvoj poduzetništva i sličnih institucija kojima se podupire razvoj malog i srednjeg poduzetništva“ – navodi Zukić.

Poslovne zone su prostori u okviru kojih mala i srednja preduzeća dobivaju pod određenim povoljnijim uslovima prostor za izgradnju objekata ili najam određenih prostora.

Takve zone, tvrdi Zukić, osiguravaju malim firmama sve ono što ne mogu samostalno u svom djelovanju, te im se tako osigurava stabilan razvoj.

Zadaci Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta proističu i iz ugovora koji su potpisali Vlada Federacije i IFC, članica Svjetske banke, a odnose se na “poboljšanje poslovnog okruženja, to jeste stvaranje boljih pretpostavki za razvoj malog i srednjeg poduzetništva“.

„Ideja je da ovo Ministarstvo postane lider i nosilac aktivnosti u razvoju lokalnih ekonomskih jedinica, da Općina bude u funkciji poticanja i privlačenja domaćih i stranih investitora na način da se smanje administrativne barijere, te da se opredijeli da pod povoljnijim uslovima osigura zemljište i dovede infrastrukturu“ – objašnjava Zukić.

Također, u 2017. godini Ministarstvo će u parlamentarnu proceduru uputiti novi zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, budući da je utvrđeno da treba izmijeniti ili dopuniti više od 50 posto teksta važećeg zakona.

„Kroz navedene aktivnosti i saradnju s međunarodnim organizacijama želimo stvarati pretpostavke za što veći broj firmi koje će biti osnovane u Federaciji, a da postojećim firmama pomognemo da zadrže nivo uposlenosti i da stvore uslove za novo zapošljavanje. Na taj način firme će biti konkurentnije na tržištu“ – istakao je  Zukić.

U intervjuu za Fenu poručio je da će Ministarstvo stimulisati udruživanje „lanaca vrijednosti“, odnosno više firmi koje će biti udružene u određenu proizvodnu liniju sa većim stepenom prerade.

Uz to, stvaranjem klastera namjera je da se firme koje zasebno posluju udruže i tako organizovane zajednički nastupaju na domaćem i stranom tržištu.

(FENA)

Objavljeno u: Privreda

Komentari zatvoreni.