Arhiva autora: Vedad ef. Limo

rss feed

ČEMU NAS JE RAMAZAN NAUČIO?

ČEMU NAS JE RAMAZAN NAUČIO?

Kada bi čovjek brojao Allahove blagodati, ne bi ih nikada nabrojao. Kada bi mjerio njihovu važnost, nikada ih ne bi izmjerio. Sve su nebrojene i sve su nemjerljive. A u ramazanu tri su bile najistaknutije: zdravlje, voda, hrana. Sve tri su međusobno uvezane, jer od načina ishrane i njene kvalitete ovisi i kvalitet zdravlja. Zdrav čovjek […]

| 15/06/2018
VRATIMO PRAVE VRIJEDNOSTI LEJLETUL KADRA

VRATIMO PRAVE VRIJEDNOSTI LEJLETUL KADRA

Ramazan će nas vrlo brzo napustiti. Oni koji se s njim druže, radovat će se lijepom Bajramu, iako smo već navikli na dragog musafira, pa se teško od njega rastati. Ali, ostat će nada da će se još života imati, da će se i sljedeći ramazan dočekati. Zadnjih deset noći Ramazana su vrlo značajne i […]

| 10/06/2018
HUTBA: KUR’AN JE DUHOVNA APOTEKA

HUTBA: KUR’AN JE DUHOVNA APOTEKA

Islam uvažava medicinu kao važnu granu ljudske djelatnosti. Najveći doprinos medicini svojevremeno su dali islamski učenjaci, poput Ibn Sine, čija djela se i danas obavezno izučavaju. Međutim danas želim da govorimo jednoj drugoj dimenziji liječenja, a to je o Kur’anu kao lijeku. Povod današnje hutbe jeste 82. ajet iz sure Isra u kome Allah dž.š. […]

| 01/06/2018
HUTBA: KOJI JE ISPRAVAN NAČIN DA SE DOČEKA RAMAZAN?

HUTBA: KOJI JE ISPRAVAN NAČIN DA SE DOČEKA RAMAZAN?

U utorak, 15. maja 2018., akšamom i teravih-namazom inša-Allah ulazimo u mubarek mjesec ramazan, mjesec: Allahove neizmjerne milosti, mjesec Kur’ana, Noći Kadra, bitke na Bedru, oslobađanja Meke i mnogih drugih značajnih događaja iz historije islama, mjesec međumuslimanske solidarnosti, mjesec iftara i sehura, mjesec pojačanog ibadeta i raznih ljepota koje ga krase i čine posebnim u […]

| 11/05/2018
MODERNO DOBA I RAZVODI BRAKOVA

MODERNO DOBA I RAZVODI BRAKOVA

U posljednje vrijeme mnogo je onih koji prepričavaju šta se to kod nas dešava pa se mladi ljudi sve više rastavljaju od svojih žena i tako poimenice nabrajaju svu samu elitu koja ekstra dobro živi u današnjem vremenu. Harmoničan i skladan bračni život želja je svakog muškarca i žene. Međutim, bračnu sreću nije dovoljno samo […]

| 09/03/2018
HUTBA: SVI ZNAJU SVE

HUTBA: SVI ZNAJU SVE

Riječ يَسْأَلُونَك je uobičajeni početak onih Kur’anskih ajeta u kojima Allah dž.š. daje odgovor Poslaniku a.s. na pitanja koja su mu postavljana. Ova riječ znači – Pitaju te o nečemu?! Oduvijek su ljudi svakog doba i vremena imali nerazjašnjena pitanja na koja su željeli dobiti odgovore. Pitali su Poslanika o mnogo čemu, i on im […]

| 08/09/2017
HUTBA: UGODITI LJUDIMA – (NE)MOGUĆA MISIJA

HUTBA: UGODITI LJUDIMA – (NE)MOGUĆA MISIJA

Da li čovjek može postići zadovoljstvo ljudi? Poznati islamski učenjak Ibn Kajjim el Dževzi, ujedno i jedan od najpoštovanijih učenjaka koji je živio prije nešto više od 700 godina jednom je prilikom rekao: “Nasmijao sam se, pa rekoše: Zašto si neozbiljan? Zaplakao sam pa rekoše: Zašto se ne smiješ? Osmjehnuo sam se, pa rekoše: Pretvara […]

| 04/08/2017
HUTBA: RAD I NAFAKA

HUTBA: RAD I NAFAKA

Svaki dozvoljen posao kod Uzvišenog AIlaha je častan posao. Kod Uzvišenog Allaha nema prezrenog ili uzvišenog posla ukoliko su oni u domenu dozvoljenog. Svaki čovjek koji ima i određeni višak nafake u odnosu na njegove potrebe treba pokušati da je usmjeri na ljude, da bi se oni njome koristili. Ukoliko čovjekova nafaka bude u snazi, […]

| 19/05/2017
HUTBA: U SUSRET NOVOJ 1438. HIDŽRETSKOJ GODINI

HUTBA: U SUSRET NOVOJ 1438. HIDŽRETSKOJ GODINI

Prema takvimu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, u subotu, 1. oktobra sa zalaskom sunca nastupa prvi dan Nove 1438. hidžretske godine. Odmah na početku da razjasnimo. Obilježavanje hidžretske Nove godine nije ustanovljeno propisom islama proisteklim iz Kur’ana, niti je kazano hadisom, ili pak pokazano praksom samoga Poslanika – Sunnetom. Obilježavanje hidžretske godine je […]

| 30/09/2016
ČEMU NAS JE RAMAZAN NAUČIO?

ČEMU NAS JE RAMAZAN NAUČIO?

Kada bi čovjek brojao Allahove blagodati, ne bi ih nikada nabrojao. Kada bi mjerio njihovu važnost, nikada ih ne bi izmjerio. Sve su nebrojene i sve su nemjerljive. A u ramazanu tri su bile najistaknutije: zdravlje, voda, hrana. Sve tri su međusobno uvezane, jer od načina ishrane i njene kvalitete ovisi i kvalitet zdravlja. Zdrav čovjek […]

| 05/07/2016
HUTBA: MRZI DESET OSOBINA KOD DESET OSOBA

HUTBA: MRZI DESET OSOBINA KOD DESET OSOBA

Deset osobina koje Allah dž.š. mrzi pa ih mrzi i ti. “Allah, Hvaljeni i Uzvišeni, mrzi deset osobina kod deset duša: – škrtost kod bogatih, oholost kod siromašnih, pohlepu kod učenjaka, manjkavost stida kod žena, ljubav prema ovome svijetu kod staraca, lijenost u mladića, nepravednost u vladara, kukavičluk kod boraca, umišljenost u zahida i dvoličnost […]

| 06/11/2015
HUTBA: VEZA SA UZVIŠENIM GOSPODAROM

HUTBA: VEZA SA UZVIŠENIM GOSPODAROM

Allah dž.š. nam omogućava da mu budemo blizu kako kaže ajet: “Kada te robovi moji za Mene upitaju reci Ja sam blizu…”. Allah se nama približava, a da li se mi Allahu približavamo, i kakva je uopšte naša veza sa Allahom. Živimo u doba tehnologije, visoko razvijene komunikacije, stalnih Internet konekcija, dobre i jake pokrivenosti […]

| 01/05/2015
HUTBA: DIGNIMO GLAS PROTIV ONIH KOJI SE IŽIVLJAVAJU NAD MAZLUMIMA

HUTBA: DIGNIMO GLAS PROTIV ONIH KOJI SE IŽIVLJAVAJU NAD MAZLUMIMA

Poslanik a.s., nas savjetuje riječima: „Musliman je muslimanu brat, ne čini mu zulum (nasilje), ne ostavlja ga na cjedilu niti ga omalovažava…“ Poslanik a.s. nas je obavezao da budemo uvijek protiv nasilja. U emanet nam je ostavio da i nasilnika i onoga kome se nasilje čini pomognemo. -„Nasilnika ćete pomoći“: govorio je Poslanik: „tako što […]

| 14/11/2014
UČINIMO SVOJU HIDŽRU U NOVOJ HIDŽRETSKOJ 1436. GODINI

UČINIMO SVOJU HIDŽRU U NOVOJ HIDŽRETSKOJ 1436. GODINI

Poznato nam je da je muharrem mjesec hidžre, koja znači napuštanje okolnosti koje su protiv Allahovih propisa i prihvatanje prilika koje se pokoravaju Božjim propisima u svim aspektima života. Hidžra je jedan od najvažnijih događaja u životu Poslanika a.s, a time vječita inspiracija, pouka i poruka njegovim sljedbenicima. Hidžra prvih muslimana nije bila promjena boravka […]

| 25/10/2014
HUTBA: UNUTARNJI NEPRIJATELJ JE OPASNIJI OD VANJSKOG

HUTBA: UNUTARNJI NEPRIJATELJ JE OPASNIJI OD VANJSKOG

“Čovjekov najveći neprijatelj je njegov nefs/strast.” (Hadis) Ibn Mes’ud, r.a., rekao je: “Doći će vrijeme kada će ljudima biti otrgnut razum toliko da se neće moći naići na razumnog čovjeka.” (El-‘Aklu ve fadluhu, br. 49). Ovo bih volio da podijelim s vama i da o tome malo razmislite. Tiče se jedne zajednice koja je davno […]

| 26/09/2014
HUTBA: ICE BUCKET CHALLENGE – POLIJEVANJE HLADNOM VODOM

HUTBA: ICE BUCKET CHALLENGE – POLIJEVANJE HLADNOM VODOM

U proteklih petnaestak, dvadeset dana nismo mogli a da ne primijetimo desetine poznatih i nepoznatih ličnosti koje se polijevaju hladnom vodom. Cijeli svijet se polijeva hladnom vodom, a onda izaziva druge da isto to urade, i sve to u ime humanitarne akcije za jednu bolest. Ono što je žalosno jeste činjenica da 99% onih koji […]

| 05/09/2014
HUTBA: SKUPINE OD VATRE SPAŠENIH

HUTBA: SKUPINE OD VATRE SPAŠENIH

Postoje samo dva puta u životu čovjeka. Oba vode u vječnost. Jedan, pravi put, vodi u vječnost dženneta, a drugi, onaj krivi, vodi patnji nesnosnoj. Svaki punoljetan i pametan čovjek zna razliku između ova dva puta, i zna da će za svoja djela odgovarati. Danas želim da govorim o skupinama ili grupama ljudi koji će […]

| 04/04/2014
HUTBA: ČISTOĆA I TAJNOGA I JAVNOGA

HUTBA: ČISTOĆA I TAJNOGA I JAVNOGA

“Šejtan doista nema nikakve vlasti nad onima koji vjeruju i koji se u Gospodara svoga pouzdaju; njegova je vlast jedino nad onima koji njega za zaštitnika uzimaju i koji druge Allahu ravnim smatraju.” (En- Nahl, 99-100) Zbog toga islam ne cijeni uljepšavanje i upotpunjavanje čovjeka osim ako se to ne zasniva na plemenitoj ličnosti, čistoj […]

| 28/03/2014
HUTBA: PSOVANJE I OMALOVAŽAVANJE ISLAMSKIH SVETINJA

HUTBA: PSOVANJE I OMALOVAŽAVANJE ISLAMSKIH SVETINJA

Među balkanskim narodima veoma je raširen negativan trend psovanja. Psovka je pogrdno djelo u svim civilizacijskim bontonima ponašanja. Za osobu koja je sklona psovkama kaže se da je PROSTAK. S obzirom da smo mi muslimani dio tog balkanskog prostora, na veliku žalost, psovka se uveliko udomaćila i kod nas. Pored toga što smo u mektebu […]

| 21/03/2014
HUTBA: UBISTVO DJETETA

HUTBA: UBISTVO DJETETA

„Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji. On stvara šta hoće! On poklanja žensku djecu kome hoće, a kome hoće – mušku, ili im daje i mušku i žensku, a koga hoće učini bez poroda. On, uistinu, sve zna i sve može.» (Eš-Šura, 49-50.) Svi su ljudi sa žalošću primili vijest da je u […]

| 14/03/2014
HUTBA: ČISTOĆA JE DIO IMANA

HUTBA: ČISTOĆA JE DIO IMANA

Čistoća se u islamu može podijeliti na: a) unutrašnju i b) vanjsku. Unutrašnja čistoća se odnosi na čistoću duše od širka, grijeha itd, ali danas posebno želim da govorimo o vanjskoj čistoći koja se odnosi na čistoću od: krvi, mokraće, nečiste vode, nečistih životinja i nečisti svake vrste. Kaže Allah, dž.š., u drugom dijelu 222. […]

| 07/03/2014
HUTBA: RAZLIKOVANJE DOBRA OD ZLA

HUTBA: RAZLIKOVANJE DOBRA OD ZLA

Uzvišeni Allah dž.š. u suri El Maide 100. ajet kaže: ”Reci: ‘Nije isto ono što je zabranjeno i ono što je dozvoljeno iako te iznenađuje mnoštvo onoga što je zabranjeno. Zato se Allaha bojte, o vi koji ste razumom obdareni, da biste ono što želite postigli.” Od Allahovih blagodati je i to što je u […]

| 01/02/2014
HUTBA: U VJERI JE SNAGA

HUTBA: U VJERI JE SNAGA

„Primjer onoga s čime sam od upute i znanja poslan je kao primjer kiše koja se na zemlju spusti. Ima predjela zemlje koji kišu upiju, pa se ona bujnim biljem okiti, a ima i predjela koji vodu zadržavaju, ne upiju je, pa se ljudi s njom služe, piju je i usjeve navodnjavaju. Ima i ogoljelih […]

| 24/01/2014
HUTBA: ALLAH DŽ.Š. ĆE SVIMA PLATITI

HUTBA: ALLAH DŽ.Š. ĆE SVIMA PLATITI

„Nijednom trudbeniku između vas trud njegov neću poništiti, ni muškarcu ni ženi“./Ali Imran,195/. „Mi nećemo dopustiti da propadne nagrada onima koji su dobra djela činili“./Kehf,30/. Da bi čovjek mogao sebi dunjaluka priuštiti i u njegovim blagodatima uživati, mora raditi i ostvariti neku dobit. Neku plaću mora zaraditi kako bi mogao imati ono što mu za […]

| 17/01/2014
HUTBA: MJESTO I ULOGA ŽRTVE U ISLAMU

HUTBA: MJESTO I ULOGA ŽRTVE U ISLAMU

Poznato je svima da Allah Svoje voljene i odabrane robove stavlja na razne kušnje koje imaju svrhu da pokažu, učvrste i od svega negativnog očiste i na kraju definitivno potvrrde njihovu iskrenu ljubav i odanost Njemu, Jednom i Jedinom. Tako su najvećim kušnjama bili iskušavani Allahovi poslanici, nešto slabijim kušnjama bivaju kušani iskreni i čvrsti vjernici […]

| 11/10/2013
HUTBA: SURA EL-MULK-VLAST I POIMANJE AHIRETA

HUTBA: SURA EL-MULK-VLAST I POIMANJE AHIRETA

U suočenju sa savremenom civilizacijom neophodno je precizno odrediti stav prema Ahiretu. Odrediti se prema Ahiretu znači proučavati i istraživati ovosvjetski život i spoznati cilj ograničenog ljudskog postojanja. Nije od vjere ljudska tvrdoglavost koja odbija istraživanje ovoga života i ne priprema se za ono što dolazi poslije. O svemu tome nam najbolje govori sura Mulk, […]

| 20/09/2013
HUTBA: SJETI SE KAKAV SI NEKAD BIO!

HUTBA: SJETI SE KAKAV SI NEKAD BIO!

Jedna od najgorih osobina koju zajednica vjernika može ponijeti jeste da budu grubi, osorni, skloni kritici i osuđivanju drugih muslimana. Ovo je jedna od najgorih osobina s kojima su opisani Jevreji, pa kad ih je Allah podsjetio na temelje njihove vjere, tu je uključio i: „Kulu li-nnasi husna“ – Govorite ljudima lijepe riječi. Nažalost, raširena […]

| 26/07/2013
HUTBA: MODERNO DOBA I RAZVODI BRAKOVA

HUTBA: MODERNO DOBA I RAZVODI BRAKOVA

Na današnju hutbu su me ponukale riječi mnogih koji prepričavaju šta se to kod nas dešava pa se mladi ljudi sve više rastavljaju od svojih žena i tako poimenice nabrajaju svu samu elitu koja ekstra dobro živi u današnjem vremenu. Harmoničan i skladan bračni život želja je svakog muškarca i žene. Međutim, bračnu sreću nije […]

| 19/07/2013
HUTBA: BRAK U SJENI MATERIJALISTIČKOG SVJETONAZORA

HUTBA: BRAK U SJENI MATERIJALISTIČKOG SVJETONAZORA

Svjedoci smo sve veće krize braka i porodice u našem društvu koje je pod žestokim udarom zapadnjačke kulture koju karakterišu ateizam, istospolni brakovi, nemoralan život, promocija alkohola, prostitucije i svih onih društvenih oblika ponašanja koji svojim postojanjem uništavaju moral kod ljudi i podstiču ih da se predaju slijeđenju svojih strasti. Čovjek je biće sačinjeno od dva dijela: duše i […]

| 12/07/2013
HUTBA: DOČEK LJETNOG SOLSTICIJA NA VRHU BOSANSKE PIRAMIDE SUNCA

HUTBA: DOČEK LJETNOG SOLSTICIJA NA VRHU BOSANSKE PIRAMIDE SUNCA

Svaki čovjek koji za sebe tvrdi da je musliman, mora biti svjestan sljedećih činjenica: Allah dž.š. je učinio Kur’an dominirajućim nad svim ostalim knjigama (u njemu su potvrde svih prijašnjih objava, ukazano je kako su te objave iskrivljene onako kako je ljudima odgovaralo, i u Kur’anu se Allah dž.š. zaklinje da će čuvati Kur’an od […]

| 21/06/2013