CZ VISOKO: PREVENTIVNE MJERE ZA DOMAĆINSTVA U SLUČAJU SNJEŽNIH PADAVINA

| 30/11/2012

Povodom dopisa Federalne uprave civilne zaštite upućenog Kantonalnim upravama i općinskim službama CZ , a vezano za preporuke o poduzimanju preventivnih mjera zaštite i spašavanja od velikih snježnih padavina obavještavamo sljedeće:

Zakonom o zaštiti i spašavanju od prirodnih nesreća predviđene su mjere lične i uzajamne zaštite građana koje predstavljaju najmasovniji oblik pripremanja i organizovanog učešća građana u zaštiti i spašavanju.

Pod ličnom zaštitom se podrazumijeva da je svaki građanin dužan poduzeti maksimalne mjere i aktivnosti da zaštiti sebe, članove svoje porodice i svoju imovinu.

Pod uzajamnom zaštitom se podrazumijeva međusobna , solidarna pomoć koja podrazumijeva da građanin pruži pomoć i drugima kojima je ta pomoć potrebna.

PREVENTIVNE MJERE ZA DOMAĆINSTVA U SLUČAJU SNJEŽNIH PADAVINA

U slučaju snježnih padavina osnovno je da pratite vremensku prognozu, posmatrate uslove i budete spremni odgovoriti u datom trenutku. Kao vlasnik ili korisnik stambenog ili poslovnog prostora dužni ste redovno i pravovremeno održavati čistim od snijega ili poledice prostore ispred svog objekta ili parcele.

Također, voditi računa gdje posipate so, pijesak, piljevinu i pepeo da bi izbjegli oštećenja rastinja oko puta i vodite računa kada uklanjate snijeg da ne blokirate staze susjedima. Također, sugerišemo vlasnicima vozila da vode računa o parkiranju vozila na lokalnim saobraćajnicama radi lakšeg čišćenja snijega zaduženim službama za taj rad.

Vlasnicima poljoprivrednih objekata sugerišemo da skinu snijeg sa voćki, te vrše kontinuirano skidanje snijega sa plastenika i svih poljoprivrednih objekata da bi se spriječilo njihovo oštećenje.

POSEBNO SKREĆEMO PAŽNJU DA VODITE RAČUNA O ČIŠĆENJU NEIZOLIRANIH ELEKTRIČNIH VODIĆA KOJI PREDSTAVLJAJU OPASNOST PO ŽIVOT.

Za sve ove radne aktivnosti vodite računa da koristite obuću sa gumenim i hrapavim đonom i da smanjite opasnost od klizanja i pada na poledici. Što se tiče postupanja u slučaju niskih temperatura zraka, odnosno hladnoće, vodite računa o savjetima koje vam daju zdravstvene ustanove a to je: korištenje slojevite odjeće, odjeće od vune, kapa, rukavica, šalova uz maksimalno korištenje toplih napitaka, te izbjegavajte alkohol i kofein.

Preporučujemo Vam da u slučaju bilo koje prirodne nesreće rekreativno i bez prisile uradite vlastiti plan u hitnim situacijama koji ćete uz igru ili kviz znanja provjeravati sa vašim članovima porodice. U slučajevima produžene prirodne nepogode koja će u datom momentu zahtijevati i evakuaciju, predlažemo da pripremite svoja lična dokumenta, komplet prve pomoći, toplu odjeću, konzerviranu hranu, vreće za spavanje, baterijsku lampu sa rezervnom baterijom, bocu vode , mobitel sa punjačem, prenosni radio ili tranzistor i sve potrebne stvari za hitne slučajeve.

Primjenjujući ovako predložene mjere lične i uzajamne zaštite umanjiće se šteta i Vama i lokalnoj zajednici. Molimo vas da prilikom pozivanja i traženja pomoći budete razboriti, tačno kažete mjesto i adresu stanovanja i saopštite stadij prirodne nepogode, a za sve to na raspolaganju su vam važniji brojevi telefona na području općine Visoko:

Općina: 032 732 500
Općinska služba CZ: 735 700
Vatrogasna služba: 737 500
Policijska uprava: 738 555
Dom zdravlja: 738 777
Opskrbljivač vode: 738 600
Opskrbljivač plina: 061 189 790
Opskrbljivač struje: 736 507

Objavljeno u: Obavještenja

Komentari zatvoreni.