DANAS 24. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO – DNEVNI RED

| 20/11/2018

NI

24. sjednica Općinskog vijeća Visoko održat će se u utorak, 20.11.2018. godine, u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati, sa slijedećim Dnevnim redom:

 1. Izvod iz zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Visoko,
 2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Visoko;
  Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na tekst statuta mjesnih zajednica,
  IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko
 1. Nacrt budžeta općine Visoko za 2019. godinu,
  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice
 1. Nacrt odluke o izvršenju budžeta općine Visoko za 2019. godinu,
  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice
 1. Nacrt programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2019. godinu
  IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko
 1. Nacrt  odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Općinskim komunalnim taksama
  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice
 1. Prijedlog odluke o davanju na korištenje sistema video-nadzora na području općine Visoko
  IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica Općinske načelnice
 1. Prijedlog odluke o uspostavi prava lične služnosti na zemljištu označenom kao ,k.č.3985/1 KO Visoko u korist JKP “Gradska groblja” d.o.o Visoko u svrhu proširenja gradskog groblja;
  IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske načelnice
 1. Prijedlog odluke o kupovini zemljišta označenom kao , k.č.3983/2 Visoko u svrhu proširenja gradskog groblja;
  IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske načelnice
 1. Prijedlog odluke o kupovini zemljišta označenom kao, k.č. 4075 KO Visoko u svrhu proširenja gradskog groblja;
  IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske načelnice
 1. Vijećnička pitanja i inicijative
Objavljeno u: Hronika, Politika

Komentari zatvoreni.