DANAS PROMOCIJA KNJIGA AUTORA MR SCI HASIBA MUŠINBEGOVIĆA

| 23/11/2018

U petak, 23. novembra, sa početkom u u 18:00 sati, u Kulturnom centru Altindag-Visoko održat će se promocija knjiga autora brigadira Armije RBiH, mr sci Hasiba Mušinbegovića.

Promotori su dr Mesud Šadinlija, dr Ibrahim Krzović i dr Enver Imamović, a moderator Midhat Hajdarević.


O autoru: Hasib Mušinbegović rođen je 1952. godine u Visokom. Visokoškolsko obrazovanje stekao je školujući se na Vojnoj akademiji kopnene vojske u Beogradu – smjer Artiljerijsko-raketne jedinice protivzračne odbrane (ARJ PZO), koju je završio 1975. godine u Zadru. Političku školu SKJ „Josip Broz Tito“ završio je u Kumrovcu 1984. Ispit za čin majora položio je 1986. govine. Visoku vojnu političku školu u JNA, vanredno, u trajanju od dvije godine završio je u Beogradu, 1988. godine.

Poslije završetka Vojne akademije službovao je nekoliko mjeseci u Zadru a zatim svo ostalo vrijeme u Sarajevu (1975-1992.). Za svoj rad u JNA odlikovan je Ordenom za vojne zasluge sa srebrenim mačevima i Ordenom rada sa srebrenim vijencem. Dobio je više medalja, a među njima je najznačajnija Medalja za vojne zasluge. Prijevremeno je unaprijeđen u čin kapetana prve klase 1984. godine. JNA je napustio 15. aprila 1992. godine, u činu potpukovnika.
U toku Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995., branio je Bosnu gdje je to zatrebalo; bio je u više garnizona (Sarajevo, Visoko, Zenica, Sarajevo, Travnik, Sanski Most) i u više korpusa (1., 3., 6. i 7.) Armije RBiH. U OOR je obavljao dužnosti: komandanta odreda, komandanta brigade (Četvrte brdske – Visočke, pa 302. motorizovane brigade Visoko), načelnika protivzračne odbrane 3. korpusa Armije RBiH, te pomoćnika za moral komandanta 7. korpusa Armije RBiH. Na ovoj dužnosti dočekao je kraj rata u činu brigadira koji je dobio vanredno 1995.
U mirnodopskom periodu obavljao je više značajnih dužnosti u Zajedničkoj komandi vojske FBiH (Načelnik Odjeljenja za informiranje, sport, vjeru i kulturu, 1997-2001.) i Ministarstvu odbrane u Glavnoj inspekciji odbrane (inspektor za civilno-vojne odnose, 2001-2007.). U penziju je stupio početkom 2008. godine. Godine 2014. dodijeljena mu je Povelja općine Visoko.

Brigadir Mušinbegović se permanentno obrazuje, piše knjige o ratu i bavi muzikom. Strastveno istražuje Odbrambeno-oslobodilački rat protiv agresije 1992-1995. godine. Iz te oblasti je i njegov inače veoma obimni magistarski rad. Magistrirao je 2010. godine na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, na temu: Sigurnosne determinante demografskih promjena na prostoru srednje Bosne u periodu od 1992. do 2005. godine, pod mentorstvom prof. dr. Beridan Izeta.

Do sada je objavio knjige: „Operacija Vlašić”, „Monografija zlatni ljiljani i odlikovani pripadnici Armije R BiH 1992.–1995. godine”, „Drugi korpus slobodi pjeva“, „Sloboda 7. korpusa”, „Armija ljiljana 2. korpusa“, “Bedr i u Bosni” i “Boj odbrana Bugojna 1993.”, „Na razmeđu milenija“, „33.055 ZA DRŽAVU, suverenu nezavisnu Republiku Bosnu i Hercegovinu“, „Treći korpus Armije RBiH“ (sa grupom autora).

Danas živi, piše i slobodoumno se bavi politikom u rodnom gradu Visokom i svom Sarajevu. Predsjednik je nekoliko udruženja, u kojima mlade podučava da preuzmu njegovu ulogu.

Objavljeno u: Hronika, Kultura

Komentari zatvoreni.