“DIGITALNA SAHAT KULA”

| 31/12/2012

Za vrijeme vladavine Osmanlija zbog potrebe obavljanja vjerskih obreda, pet dnevnih namaza, izgrađene su sahat-kule na koje su postavljeni javni satovi. U periodu osmanlijske uprave u Bosni i Hercegovini izgrađena je dvadeset jedna sahat kula. Sahat-kule su pravljene nedaleko od džamija i vrlo često bile dio urbanog kompleksa.

Svi gradovi, pa tako i  naš grad zaslužuje da i danas živi prema jedinstvenom vremenu, te da je tržište otvoreno 24 sata dnevno, da u svakom trenutku možemo pratiti novčane transakcije i trgovačke poslove, da informacije za nekoliko sekundi dolaze sa najudaljenijih mjesta. Uvijek je vrijeme svedeno samo na jednu svoju dimenziju: sadašnjost i očišćeno od svih drugih oznaka, da bi postalo homogeno i podobno za mjerenje.

visoko-displejDa li je ovo izvodivo u našem gradu?

Na javnim mjestima su u Evropi zastupljene sve vrste satova, od digitalnih, mehaničkih, sunčanih, preko pješčanih, do – biljnih, čije su ogromne cifre napravljene od cvjetnih žbunova na travnatim padinama. Očigledno da mi u našem gradu moramo konačno saznati koliko je sati u svim sferama života, privredi, politici, ekologiji, obrazovanju, kulturi, sportu…

Kako bi dobro zvučalo, da je općinski odjel za prostorno uređenje analizirao prikladna mjesta za postavljanje gradskih satova na javnim površinama, a spomenutu inicijativu pokrenula recimo neka od nevladinih organizacija, ona koja bi aktualizirala problematiku i uspjela definirati rok za izradu spomenutog, te konačno organizirala jednom mjesečno okrugli sto na temu Praktični problemi života u našem gradu i naravno ponudila rješenja?

Niko ne zna bolje od samih stanovnika u kakvom bi okruženju i uvjetima oni željeli živjeti. Na ovakvim, u buduće redovnim sesijama,  međusobno bi  građani i odgovorni  otvarali teme i raspravljali o idejama i praktičnim rješenjima za aktualnu problematiku u gradu. Na ovaj način sve više bi služili informiranju i edukaciji, što bi im trebala biti i prioritetna zadaća.

Prepunim sepetima  demagogije domaćih “Metuzalema” je davno istekao rok trajanja. Potrebni su nam mladi sa svježim idejama, motivirani kreativni ljudi sa inovativnim i ostvarivim poslovnim idejama koje bi trebalo samo  hrabriti da te ideje provedu u djelo. Priznat ćete sami da reklama sadržaja “čaj od nane-daje ti krila” iIi slični trendovi, pokazuju potrebu napuštanja statičkog načina oglašavanja i informiranja te nemaju baš atraktivan pristup, pa je zaokret prema digitalnoj tehnologiji koja nudi daleko više mogućnosti neminovan.

Pred očima treba da nam je, dakle, najživopisniji gradski displej i najveći monitor sa zaslonom grada, fotosenzibilnim na intimni osjet i trenutno raspoloženje. Digitalno je oglašavanje jedan od najbrže rastućih segmenata oglašavanja baš zbog mogućnosti istodobnog prikaza velikog broja multimedijalnih formata, od jednostavnog teksta i slike, do video zapisa u visokoj rezoluciji i naprednog programiranja redoslijeda reprodukcije.

Velik broj prikaza: 24 sata dnevno, 7 dana sedmično, 365 dana godišnje pomnoženo sa KM = INTRIGANTNO

U središtu grada imati gradski sat na velikom savremenom displeju znak je ponosa i prestiža!

Objavljeno u: Osvrti

Komentari zatvoreni.