DVIJE FABRIKE KTK VISOKO PONOVNO NA PRODAJU

| 22/12/2012

visoko-ktkAgencija za privatizaciju FBiH objavila je javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju neposrednom pogodbom dvije fabrike u društvu KTK Visoko.
Riječ je o prodaji dvije tehničko-tehnološke cjeline: fabrike kože i krzna s pripadajućim zemljištem, cjevovodom, rezervoarima, bunarevima i trafoima u Topuzovom Polju, te fabrike obuće Goruša s pripadajućim zemljištem.

Pomenute fabrike Agencija za privatizaciju već je neuspješno prodavala putem javnog poziva, a sada ih nudi investitorima putem neposredne pogodbe.
U prvom slučaju, prodaja nekretnina nudi se po početnoj cijeni od 28.681.627 KM. Od ostalih uvjeta prodavac traži od kupca prijem u radni odnos 150 uposlenika KTK Visoko u roku od 30 dana po zaključenju kupoprodajnog ugovora i njihovo upošljavanje na neodređeno vrijeme na period od najmanje tri godine od dana prijema, kao i investiranje u visini od 2.000.000 KM i to u renoviranje objekta.

Kod Fabrike obuće Goruša riječ je o prodaji nekretnina po početnoj cijeni od 4.256.277 KM. Od ostalih uslova prodaje traži se od kupca prijem u radni odnos 150 zaposlenika KTK Visoko d.d. u roku od 30 dana po zaključenju kupoprodajnog ugovora i njihovo zapošljavanje na neodređeno vrijeme, a na period od najmanje tri godine od dana prijema,  kao i investiranje u objekte u visini od 400.000 KM u periodu od 12 mjeseci.

Sredstva dobijena prodajama, kako je ranije najavljivano, usmjerit će se na izmirenje obaveza za neuplaćene poreze i doprinose na plaće i iz plaća, kao i izmirenje obaveza po osnovu hipoteka koje su upisane na navedenim nekretninama. Rok za donošenje ponuda je 7. januar 2013. godine do 16 sati, a direktni pregovori sa ponuđačima održat će se za fabriku Goruša 10. januara 2013. u 11 sati, a za fabriku u Topuzovom Polju sat kasnije.

Izvor: indikator.ba

Objavljeno u: Privreda

Komentari zatvoreni.