GODUŠKI ČIBUČARI

| 05/12/2012

Još u sidžilu sarajevskog mule iz 1565/66. godine spominje se mjesto Goduša i džamija u njemu, a danas je najpoznatije po tradicionalnoj izradi rukotvorina od drveta.  Ne može se pouzdano utvrditi od kada u ovom kraju datira ovaj zanat, ali se zna da mu je tradicija višestoljetna.

S obzirom da je najdominantniji proizvod bio čibuk, zanatlije koje su se bavile ovim zanatom, su se nazvali čibučarima, bez obzira na to da li izrađuju čibuke ili ne. Ovaj zanat se i danas održao u ovom kraju i, kako se čini, nema mu, u dogledno vrijeme, prijetnje od izumiranja. Obzirom da postoji veliki interes za ovim zanatom, u Goduši je otvorena i etno kuća u kojoj su izložene rukotvorine čibučara ovog kraja i u kojoj posjetioci mogu posmatrati i sam proces izrade ovih rukotvorina, te iste i kupiti. Pored toga se može vidjeti preko stotinu godina star tokarski stroj na kojem je radio najpoznatiji goduški čibučar Avdo Dedić.

Kako kaže Vehab Halilović, jedan od zanatlija i domaćin u etno kući, proizvodi ovog zanata su veoma cijenjeni i traženi. Proizvodi koji se najviše prave su čibuk, frula, tespih i češalj od goveđeg roga. U novije se vrijeme prave i drugi proizvodi od drveta, zavisno od potražnje, uključujući i predmete u obliku piramide koji su postali aktuelni u posljednje vrijeme. Način izrade odgovara tradicionalnom, dakle, zadržana je prvobitna dosljednost izrade. Od materijala se koriste kvalitetnije vrste drveta, a javor je dominantan, posebno za izradu frula. Pored javora, rukotvorine se proizvode još i od trešnje, šljive, oraha, a u posljednje vrijeme i od tisovine.

Objavljeno u: Hronika

Komentari zatvoreni.