HUTBA: ČISTOĆA I TAJNOGA I JAVNOGA

| 28/03/2014

ssddffa

“Šejtan doista nema nikakve vlasti nad onima koji vjeruju i koji se u Gospodara svoga pouzdaju; njegova je vlast jedino nad onima koji njega za zaštitnika uzimaju i koji druge Allahu ravnim smatraju.” (En- Nahl, 99-100)

Zbog toga islam ne cijeni uljepšavanje i upotpunjavanje čovjeka osim ako se to ne zasniva na plemenitoj ličnosti, čistoj duši, neokaljanom srcu i svijesti koja je prosvijetljena iz nutrine tijela, pa takav ima vodilju koja ga upućuje na pravi put.

Ljepota je stvarni čin u biti duše, čisti njenu nutrinu i odstranjuje njenu prljavštinu, a uzdiže njene odlike i štiti je od posrtaja u zlu. Liječenje stvari prikrivanjem nedostataka i uljepšavanjem vanjštine, je beskorisno i u tome nema dobra. Sve što se postiže ovim lažnim lijekom kroz lažno predstavljanje i pogrešnu procjenu, neće izmijeniti lošu stvarnost.

Zbog toga islam ne pridaje važnost formama, ako su one plašt iza kojeg se kriju manjkavosti i nedostaci, jer kakva je vrijednost slatke forme ako ona iza sebe krije gorku realnost?

Uzvišeni Allah traži od svojih robova da svoje tajne pročiste od svake prevare i da ih sačuvaju od svake prljavštine i da se zaštite od šejtanske varke sa pojačanom budnošću i iskrenim djelom i iskrenim usmjerenjem ka Allahu dž.š., Onome koji je objavio čitavu jednu suru koja poziva zaštiti od niskih spletki i zlih namjera i koja čuva čovjeku čistoću njegove duše i njegove biti.

Evo te sure u cjelosti: “Reci: “Tražim zaštitu Gospodara ljudi, Vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šejtana – napasnika, koji zle misli unosi u srca ljudi – od džina i ljudi!” (En-Nas, 1-6)

Ova sura oslikava pribježište vjernika ka Allahu, da se zaštiti Njegovom snagom i uzvišenošću, da mu sačuva ljepotu duše neuprljanu od  šejtanskih spletki i da ga sačuva od zla ljudi.

Ovakva zaštita mora biti popraćena djelom. Kada radnik na njivi kaže: “Utječem se Allahu od nerodne godine!”, neće se od njega primiti osim ako on to izgovori nakon što je uzorao zemlju, zalio usjev i stalno ulagao napor sve dok plod nije prispio.

Kada učenik kaže: “Zaštiti me Bože od neuspjeha!”, to mu neće koristiti osim ako ponavlja svoje lekcije, redovno uči sve dok ne postigne svoj cilj.

Kada musliman kaže utječem se Allahu od prokletog šejtana to mu neće koristiti osim ako se bude suprotstavio izazovima zla i lošim djelima koja mu se nude, stalnim bdijenjem kroz propisane ibadete.

A onaj koji kaže: “Utječem se Allahu”! a ostane odan svojim strastima, to je očita kontradiktornost koja ne prolazi kod Allaha dž.š., Onog koji poznaje vidljivo i nevidljivo.

Islam je ljepota koja odbacuje ružno i sistem koji negira nered. Stvarna veličina jeste da čovjek u svojoj duši bude postojan u stanju smirenosti i čvrstog ubjeđenja tako da šejtan izgubi nadu da će u njegovo srce ubaciti pokuđenu misao.

A čišćenje duše neće uspjeti zanemarivanjem njenih mahana, ili bacanjem zastora na njih. Njeno uljepšavanje, nije u lažnom predstavljanju, iza koga stoje velike strasti i nagoni.

Najljepše svojstvo je da se kod čovjeka izjednači ono što čini tajno i javno: “Ne griješite ni javno ni tajno. Oni koji griješe sigurno će biti kažnjeni za ono što su zgriješili!” (El-En’am, 120)

Moramo znati da se upotpunjavanje dobrih odlika ne postiže jednim potezom niti samo jednom odlikom, nego je to rezultat stalnog truda i osmišljenih programa i precizne kontrole.

Allah dž.š. ne poklanja znanje i mudrost osim čovjeku naviknutom na dobročinstvo u svim svojim poslovima i koji je u stanju da se kontroliše – da svoj posao obavlja što bolje i da učvrsti svoje korake, da ide ispravnim putem na kome ga neće nadvladati nagoni zla, a od njegovog cilja ga ne mogu odvratiti šejtanove spletke.

Allah dž.š. kaže: “I kada on stasa mi ga mudrošću i znanjem obdarismo, tako Mi nagrađujemo one koji dobra dijela čine!” (Jusuf, 22)

Ovdje se govori o Jusufu a.s. koji je za iskren nijjet i častan život za nagradu dobio mudrost i znanje, a to se isto tako daje svakome ko ga bude slijedio lijepim djelom i ponašanjem.

Imam Hadži Ibrahimove džamije Vedad ef. Limo

Objavljeno u: Osvrti

Komentari zatvoreni.