HUTBA: DOČEK LJETNOG SOLSTICIJA NA VRHU BOSANSKE PIRAMIDE SUNCA

| 21/06/2013

visoko-h

Svaki čovjek koji za sebe tvrdi da je musliman, mora biti svjestan sljedećih činjenica: Allah dž.š. je učinio Kur’an dominirajućim nad svim ostalim knjigama (u njemu su potvrde svih prijašnjih objava, ukazano je kako su te objave iskrivljene onako kako je ljudima odgovaralo, i u Kur’anu se Allah dž.š. zaklinje da će čuvati Kur’an od bilo kakvog iskrivljavanja), zatim moramo biti svjesni da je Allah dž.š. muslimane učinio svjedocima za sve ostale ljude, a poslanika Muhammeda a.s., svjedokom za muslimane. Allah je oporučio da se čvrsto držimo islama sve dok smo živi, te da u islamu okončamo svoj život.

Uzvišeni je rekao: “Mi tebi objavljujemo Knjigu kao objašnjenje za sve i kao uputu i milost i radosnu vijest za one koji jedino u Njega vjeruju.” (En-Nahl, 89).

Allah, dž.š., nam je svaku neispravnost, haram i zlo, zamijenio onim što je za nas korisnije i bolje, i između ostalog, Allah, dž.š., nam je islamskim praznicima zamijenio praznike mnogobožaca, kršćana, jevreja, vatropoklonika, sabejaca i ostalih.

Muhammed a.s. je rekao: “Ko se poistovjeti sa nekim narodom, on njima pripada!” I rekao je: “Nije od nas onaj koji se bude poistovjećivao sa nekim mimo nas!”.

Nešto čudno se evo već par godina dešava u Visokom. Iza maske arheologije našem građanstvu u Visokom i okolini koje je koliko toliko u vjeri servira se nešto što ljudi ne prepoznaju kao jedan od najvećih grijeha prema Uzvišenom Allahu dž.š.

Danas se u Visokom obilježava citiram “najvažniji dan za drevne narode – prvi dan ljeta 21. juni, ove godine bit će posebno svečan u Bosanskoj dolini piramida u Visokom. Očekuju se brojni posjetioci koji će, kao i prošle godine, uz meditaciju i pjesmu u svijet slati poruke harmonije, jedinstva i ljubavi s vrha Bosanske piramide Sunca. Poziv je otvoren za sve dobronamjerne ljude širom Planete da nam se pridruže u petak 21.06. u 18 sati”. – Fondacija Arheološki park: Bosanska piramida Sunca

Malo nam je što su se među naš muslimanski svijet uvukle mnogobrojne bajke, praznovjerja i gatke, koje su naslijeđene još iz paganskog doba, pa nam sada još nameću i ovo. Božji poslanik Muhammed a.s., izričito je zabranio muslimanima učestvovati u nemuslimanskim svetkovinama, a kamoli, da ih još sami muslimani kao svoje praznike svetkuju.

Omer b. El-Hattab, r.a., je rekao:”… nemojte ulaziti u mušričke bogomolje na dan njihovih praznika, jer tada se srdžba Allahova spušta na njih!” (Sunen el-Bejheki el-Kubra, br. 18640.).

O Allahovi robovi, muslimanima je obaveza da budu ponosni sa islamom jer je on univerzalna vjera. Islam je uzdignuta vjera i nikada neće biti potlačen, a njegovi sljedbenici su najponosniji ljudi i bit će svjedoci protiv svih ostalih ljudi.

Kaže Uzvišeni: “I tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu da budete svjedoci protiv ostalih ljudi, i da Poslanik bude protiv vas svjedok.” (El-Bekare, 143).

Dakle, ko god bude tražio ponos i uzdignuće u nečemu mimo islama, Allah će ga poniziti, kako je kazao i vođa pravovjernih Omer ibn El-Hattab, r.a.: “Mi smo zajednica koju je Allah uzvisio islamom, pa kada god budemo tražili ponos u nečem mimo njega, Allah će nas poniziti.”

Naravno, islam je vjera ponosa i na dunjaluku i na ahiretu. To je univerzalna vjera koja čini uspješnim onoga ko se pridržava njenih principa. Ova vjera savršeno je uredila i organizovala svaki segment života i ne postoji nijedno dobro a da nas nije uputila na njega, niti ijedna pokuđena stvar a da nas nije upozorila i odvratila od toga. Islam je savršen kada je u pitanju vjerovanje, ibadet, politika, međuljudski odnosi, moral i karakter… Savršen je za sve ljude u svakom vremenu i na svakom mjestu. U njemu je Allah obznanio i najmanju stvarčicu za kojom čovjek ima neku potrebu.

Allah je posvjedočio savršenost vjere islama rekavši: “Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.” (El-Maide, 3).

S toga sa ovog mjesta pozivam odgovorne u Fondaciji “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca”, da se drže svoga “zanata” i da svoj posao obavljaju savjesno i pošteno. Sve ostalo mimo nauke može prouzrokovati velike probleme široj zajednici. Ugled našeg grada je ionako odavno poljuljan.

Molim Allaha dž.š. da nas uputi na pravi put. Amin.

Imam Hadži Ibrahimove džamije Vedad ef. Limo 

Objavljeno u: Osvrti

Komentari zatvoreni.