HUTBA: KUR’AN JE DUHOVNA APOTEKA

| 01/06/2018

visoko-1

Islam uvažava medicinu kao važnu granu ljudske djelatnosti. Najveći doprinos medicini svojevremeno su dali islamski učenjaci, poput Ibn Sine, čija djela se i danas obavezno izučavaju. Međutim danas želim da govorimo jednoj drugoj dimenziji liječenja, a to je o Kur’anu kao lijeku.

Povod današnje hutbe jeste 82. ajet iz sure Isra u kome Allah dž.š. jasno kaže: ”Mi u Kur’anu objavljujemo ono što je milost i lijek vjernicima”. Dakle, pored toga što nam je Kur’an uputa kroz život, tumač i opomena, on je ujedno i lijek. Potvrdu tome nalazimo u brojnim hadisima od kojih ćemo se osvrnuti na neke, kako bismo upoznali vrijednost učenja pojedinih ajeta i sura.

Najprije se valja osvrnuti na Bismillu. ”Svaki posao koji se ne počne sa Bismillahi-rrahmani-rrahim, je manjkav”, kaže Muhammed a.s. Prema tome, Bismilla je polazna tačka svakog našeg djelovanja i najbolja zaštita od svakog zla i grijeha.

Posebno odabrana i vrijedna kur’anska sura je Fatiha. Muhammed a.s., je čak istakao da je u njoj, odnosno u njenom učenju lijek za svaku bolest. Brojne predaje govore o tome kako bi Poslanik a.s., u slučaju ujeda zmije ili nekoj sličnoj situaciji stavljao ruku na ozlijeđeno mjesto i učio Fatihu, čime bi problem bio riješen. ”Kada neko od vas legne u postelju i prouči Fatihu, Allah zaduži meleka koji će osvanuti sa njim”, stoji u drugom hadisu.

Ajetu-l-kursijja je najodabraniji kur’anski ajet koga je lijepo učiti u različitim prilikama: blagodat, strah, nevolja, radost i sl. Muhammed a.s., je jedne prilike rekao i ovo: ”Ko poslije svakog namaza prouči ajetul-kursijju samo ga smrt dijeli od dženneta”.

Suru Jasin mi obično učimo našim umrlim. Međutim, jedan ajet iz sure Jasin kaže da je Kur’an objavljen da opomene žive te i ova sura, u tom smislu, nudi veliko dobro. Muhammed a.s., je često isticao da bi bio sretan kada bi svaki vjernik znao Jasin napamet, a o ovoj suri rekao je i slijedeće: ”Ko prouči suru Jasin u danu i iskaže svoju potrebu kod Allaha, ona će mu biti ispunjena”.

Osobama koje u određenim situacijama izgube nadu, Muhammed a.s., preporučio je da uče suru Duha (wed-duha). To je i on sam činio i rekao da je učenje ove sure pohranio svome ummetu na Sudnjem danu.

Za suru Tekasur (Elhakumut-tekasur) Poslanik a.s., je rekao: ”Da li neko od vas može  da svaki dan prouči hiljadu ajeta? Odgovoriše na to: A ko bi to mogao  proučiti, Allahov poslaniče?! On reče: Zar ne može neko od vas da prouci «Elhaku muttekasur».”

Za suru Kurejš (Li ilafi kurejš) Muhammed a.s., je rekao: ”Ko želi da ide na put, a boji se neprijatelja ili kakve zvijeri , neka prouči suru Kurejš. Ona je sigurnost od svakog zla.”Ovu suru lijepo je, također, učiti u situaciji straha ili nervoze jer djeluje vrlo smirujuće na čovjeka.

Sure Felek i Nas imaju posebnu vrijednost. Učeći ove sure, mi tražimo zaštitu od brojnih zala kao što su ljudi, džini, šejtani, mrkla noć, sihirbazi, zavidnici, zlobnici i sl. Muhammed a.s., savjetovao je jednog ashaba riječima: ”…želiš li da te podučim dvjema najvrjednijim surama koje se mogu učiti: « Kul e’uzu bi rabbil felek i Kul e’uzu bi rabbi-nnas». Uči ih svaki dan prije spavanja i poslije buđenja. Nema ništa vrjednije čime bi mogao neko tražiti pomoć i zaštitu od Allaha od ove dvije sure”.

Konačno, ove sure su najbolja zaštita, o čemu govori i predaja o tome šta bi učio Muhammed a.s., prije spavanja. U njoj stoji: ”Poslanik a.s. bi svaku noć kad legne skupio dlanove, puhnuo u njih i proučio sure Ihlas, Felek i Nas, a onda bi rukama potrao svaki dio tijela počevši od glave i to bi ponovio tri puta”. Ono što treba napomenuti je da sve što je preporučeno ima smisla za one koji su vjernici, koji to iskreno i sa razumijevanjem uče.

Zato, draga braćo i sestre, manje se trujmo lijekovima za smirenje, lijekovima protiv bolova i ne slušajmo sve one silne reklame sa televizije, a što više se koristimo Kur’anskom apotekom!

Molim Allaha dž.š., da nas učini od Svojih dobrih i iskrenih robova i da nas Svojom milošću, uvede u Džennet, AMIN!

Imam Hadži Ibrahimove džamije Vedad ef. Limo

visoko-1a

Objavljeno u: Osvrti

Komentari zatvoreni.