HUTBA: RAZLIKOVANJE DOBRA OD ZLA

| 01/02/2014

sd

Uzvišeni Allah dž.š. u suri El Maide 100. ajet kaže: ”Reci: ‘Nije isto ono što je zabranjeno i ono što je dozvoljeno iako te iznenađuje mnoštvo onoga što je zabranjeno. Zato se Allaha bojte, o vi koji ste razumom obdareni, da biste ono što želite postigli.”

Od Allahovih blagodati je i to što je u životu na ovom svijetu stvorio suprotnosti: lijepo i ružno, dobro i zlo, ispravno i pogrešno, vjernika i nevjernika, korisno i štetno, kako bi Svoje robove na ispit stavio.

U ovom plemenitom ajetu kaže se da habis i tajjib nisu isti. Habis je sve ono što je loše, ružno i zabranjeno, a tajjib je sve ono što je dobro, lijepo i dopušteno. Loši ljudi nikada ne mogu biti kao dobri, dakle oni nisu isti.

Uzvišeni Allah kaže: ”Zar da vjernik bude isti kao grješnik? Ne, oni nisu isti”; ”Zar ćemo postupiti s onima koji vjeruju i čine dobro kao s onima koji prave nered na zemlji, ili, zar ćemo postupiti s onima koji se grijeha klone isto kao i s grješnicima?”; ”Misle li oni koji čine zla djela, da ćemo s njima postupiti jednako kao sa onima koji vjeruju i dobra djela čine, da će im život i smrt biti isti? Kako loše rasuđuju!”.

Također, nisu jednaki halal i haram imetak. Vjerovjesnik a.s., obavijestio nas je da Allah dž.š, sadaku prima samo iz imetka koji je halal, a ne prima je od imetka koji je loš i haram, pa kaže: ”Ko udijeli sadaku iz imetka stečenog na halal način, a Allah prima samo halal, to Milostivi prihvata u Svoju desnu ruku…”.

Omer, r.a., prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: ”Allah ne prima namaz bez abdesta, niti prima sadaku iz gulul-imetka!” Gulul-imetak je nešto što se bespravno uzme od ratnog plijena ili iz državne kase, a sve što se bespravno stekne je habis – loše i zabranjeno.

Isto tako, lijepa i čista jela ne mogu biti ista kao ona jela koja su ružna. Konzumiranje halal jela i pića pozitivno utječe na srce, tijelo i ponašanje, a konzumiranje haram jela i pića loše utječe na čovjekovo srce, tijelo i ponašanje. Najbolja podrška čovjeku u činjenju dobrih djela je halal ishrana, ali isto tako haram ishrana najčešće pokvari dobro djelo i bude zapreka za njegovo primanje, kao što kaže Muhammed a.s. kada je spomenuo čovjeka koji diže ruke i moli: ”O Gospodaru, o Gospodaru!”, a hrani se od harama, pije od harama, oblači se od harama, i odgojen je na haramu, pa kako da mu se Allah odazove!?

Ovo bi trebalo da bude najozbiljnije upozorenje onima koji sakupljaju imetak na haram način i koji do imetka dolaze putem kamate, mita, laganja, varanja pri trgovanju, uzurpiranja tuđih imetaka, lažnim zaklinjanjem, krivokletstvom i lažnim svjedočenjem.

Pa kako da takvim dova bude uslišana!? Kako može tijelo nahranjeno haramima biti aktivno u činjenju ibadeta i kako ta osoba može biti od dobrih kada konzumira takve nečistoće!?

Uzvišeni Allah je čist od bilo kakve manjkavosti i nedostataka, i On prima samo ona djela koja su dobra i u kojima nema nikakve manjkavosti i u kojima nema onoga što ih kvari, kao što su djela koja se čine zbog ljudi i ugleda, samodopadljivosti i drugih oblika širka.

Uzvišeni Allah kaže: ”…pa budite što dalje od kumira poganih i izbjegavajte što više govor neistiniti.”

Klonimo se zabranjenog govora i takav govor nemojmo uopće ni slušati, jer nas Uzvišeni Allah to duži u suri El-Kasas, 55.ajet: ”…a kada čuju besmislicu kakvu, od nje se okrenu i reknu: ‘Nama naša djela, a vama vaša djela; mir vama! Mi ne želimo društvo neukih”.

Naviknimo svoje jezike da govore lijepe riječi, uče Kur’an, slave svoga Gospodara, izgovaraju mnogo riječi ”la ilahe illallah”.

I na kraju ajet iz sure El-Maide, 87-88: ”O vjernici, ne uskraćujte sebi lijepe stvari koje vam je Allah dozvolio, samo ne prelazite mjeru, jer Allah ne voli one koji pretjeruju. I jedite ono što vam Allah daje, što je dozvoljeno i lijepo; i bojte se Allaha u kojeg vjerujete.”

Imam Hadži Ibrahimove džamije Vedad ef. Limo

Objavljeno u: Osvrti

Komentari zatvoreni.