HUTBA: U VJERI JE SNAGA

| 24/01/2014

visoko-psenica

„Primjer onoga s čime sam od upute i znanja poslan je kao primjer kiše koja se na zemlju spusti. Ima predjela zemlje koji kišu upiju, pa se ona bujnim biljem okiti, a ima i predjela koji vodu zadržavaju, ne upiju je, pa se ljudi s njom služe, piju je i usjeve navodnjavaju. Ima i ogoljelih predjela, vodu ne upiju, ne niče iz njih ništa. Tako ima ljudi koji Allahovu vjeru razumiju i koriste se onim s čim sam poslan. Uče i druge podučavaju. Ima i onih koji na ono s čime sam poslan ne obraćaju pažnju, ne slijede uputu i ne usvajaju znanje s kojim sam došao“. /Muttefekun alejhi/

Poslanik poredi upućena i neupućena čovjeka sa plodnim i neplodnim predjelima zemlje. Čovjeku dolazi blagodat objave, blagodat Allahove riječi, koja kad padne na bogobojazno srce, daje plod. Plod je čovjek koji zna i koji znanje živi. Plod je upućen čovjek koji živeći vjeru koristi drugima i tako prema Poslanikovoj riječi i kriterijima, sebe čini najboljim, jer su najbolji oni koji drugima koriste.

Ima, kaže Poslanik a.s., ljudi koji su poput zemlje koja zadržava vodu a ne koristi je, posjeduju znanje a sami se njime ne koriste, ne žive ga. Mi imamo prilično znanja o vjeri. Teško ćeš među nama naći nekog ko ne zna šta je haram a šta halal, ali naše znanje se teško pretače u djelo. Znanje bez djela je poput vode koju zemlja ne upije, zemlja se njome ne koristi. Ta voda padne i ispari.

Među nama su i oni koji blagodat riječi Allahove ne prihvataju. Kao što na zemlji ima predjela koji niti vodu primaju niti zadržavaju, tako među ljudima ima onih koji niti čuju riječ Božju niti žele šta znati o svojoj vjeri.

Tirmizi bilježi od Poslanika: „Kada je Allah stvorio zemlju, brdima i planinama ju je ojačao. Meleke začudi snaga i čvrstina zemlje pa rekoše:

  • ‘Gospodaru, jesi li stvorio išta jače od zemlje’?
  • Reče: ‘Jesam, željezo’.
  • Rekoše: ‘Jesi li stvorio išta jače od željeza’?
  • Reče: ‘Jesam, vatru’.
  • Rekoše: ‘Jesi li stvorio išta jače od vatre’?
  • Reče: ‘Jesam, vodu’.
  • Rekoše: ‘Jesi li stvorio išta jače od vode’?
  • Reče: ‘Jesam, vjetar’.
  • Rekoše: ‘Jesi li stvorio išta jače od vjetra’?
  • Reče: ‘Jesam, čovjeka, kad dijeli tako da lijeva ne zna šta daje desna“./Tirmizi/.

Poslanik je izvor naše snage. On nas snaži i uči kako da mjesto u kojem živimo načinimo mjestom u kojem će dobra djela bujati i koje će biti ukrašeno dobročinstvom baš kao što plodna zemlja poslije kiše bude ukrašena. Čovjek je jači i od zemlje, gvožđa, vatre, vode i vjetra, ako je riječ Allahova dotaknula njegovo srce i usmjerila ga putem dobra.

Zato nas sve upozoravam da mi imamo znanje i uputu. Ali uputu i znanje ne živimo. Uputu ignorišemo, a našim znanjem se koriste drugi. Mi jesmo čovjek i jesmo Poslanikovi sljedbenici, ali u nama nema snage da se suprotstavimo neredu u društvu i državi. Kad bi naša srca bila plodno tlo za ono što Poslanik donosi, naša snaga bi prevazilazila snagu svih pohlepnika za vlašću, snagu svih korumpiranih i u mitu i korupciji ogrezlih ljudi, snagu svih koji našu omladinu truju, kako bolestima ovisnosti tako i onim sadržajima koji ih od tradicije i identiteta odvode, snagu svih nezasitih uzurpatora naših dobara…

Sve dok nam je važnije da se svidimo stvorenju, a ne Stvoritelju nećemo napredovati, sve dok nam je važnije da se svidimo partiji bez obzira kako se ona zove nećemo imati snagu kojom ćemo se moći suprotstaviti poplavi nereda i smutnje koji uništavaju našu budućnost. Više od 50 godina slušamo iste riječi, ako si u partiji završićeš i školu i posao i dobiti status u društvu. I kako su to pričali ljudi prije 50 godina tako isto pričaju i danas. A ja vam odgovorno tvrdim, svi će oni džematile završiti svoju karijeru na otpadu ljudske civilizacije.

Pravi insan je mnogo više od toga. Čovjek je jak, može biti jači od vatre, ali se mora svjetlom vjere naoružati kako bi vatru mogao neutralisati. Jer sjetimo se, svjetlo koje je rođenjem našeg Poslanika zasjalo, ugasilo je vatru u Perziji.

Uzvišeni Bože, učini nas iskrenim vjernicima a time i snažnim da se neredu suprotstavimo i u pokornosti Tebi živimo. Amin!

Imam Hadži Ibrahimove džamije Vedad ef. Limo

Objavljeno u: Osvrti

Komentari zatvoreni.