LIMUN

| 21/02/2018

iftar

Kad insan posti ne mere a da ne razmišlja o ljudima koji nejmaju šta jest’. Kad insan posti ne mere a da ne razmišlja o sebi i o svom životu i da se pita, jesam li ja dobar čovjek i vjernik. Dolaze tako svakake misli, pa i one najcrnje, a ja hi umijem pustit’ da samo dođu i prođu, a da me ne opogane.

Dolaze i svakak’i ljudi, neki umiju plaho leć’ insanu, a neki ga znaju, što ‘no kažu, iz vjere istjerat’. Tako i Kasim. Čuje ili pročita nešto i dojde u mene da mi to rekne, k’o da je on to smislio, a sve da bi mi dokazo da je on pravi vjernik i mumin, a da smo mi svi ostali anamo oni, k’o biva ćafiri. Veli ti on meni:

– Znadeš li ti, Uzeire, da muslimanska godina ima trista i šeset dana?
– Ne znam, reko’, odaklen ću znat?

On me i ne sluša neg’ se nastavi:
– A znadeš li ti, Uzeire, kol’ko naš Kur`an ima listova?
– Haj, Boga ti, šta si me tu ufatio ispitivat’ k’o da ću medresu upisivat’.

On me i ne ču, neg’ nastavi:
– Trista i šeset, moj Uzeire, a vi još ne vjerujete, a ko god ne vjeruje čeka ga Džehhenem i džehennemske vatre.
Gledam ga ja i htjedoh mu rijet’ što mi prvo naumpade, srećom, unijde Fata i zaustavi me da ne reknem i pokvarim ovaj post.
– Viđe li ti onu moju namazbezu što mi je Lutvovica donijela s hadža?
– Jok ja.

K’o da je znala da će me ovaj Kasim iz vjere išćerat’, započe u mene Fata drugi muhabet.
– Sjećaš se ti,Uzeire, kad ono nama Kemica s Malte donese glavicu luka i limun?

Reko’ : – Sjećam, kako se ne bi’ sjeć’o.

Meščini da je bio Ramazan ‘93. Nejma se, haman ščime iftarit’. Na sehur nismo ni ustajali, neg’ ‘nako. Dođe u mene Kemica, čak sa Dolac Malte i dade mi glavicu luka, i moreš mislit’ limun, donio odnekle sa terena. Fata ošla ranije leć’, a ja stavim onu glavicu luka i limun na hastal i odem i ja leć’. Ustala Fata na rani sabah i kad je ugledala onu glavicu luka i limun samo sjela na minder i gleda u ono dok ja nisam ust’o.

– Šta ti je, ženo, šta si blehnula u to k’o tele u šarena vrata?
– Moj Uzeire, ja mislila preselila na Ahiret i došla u Džennet kad sam ugledala ovu glavicu luka i, bilesi, limun.
Kako mu mi ovo ispričasmo tako se i Kasim, namah pokupi i ode nekom drugom vazit’.

Hažibegova druga 2016

Objavljeno u: Hronika

Komentari zatvoreni.