NANA I DEDO

| 09/11/2018

Dok sam bio maksum nisam mogo ni zamisliti život bez nane i dede. Mislio sam da ne mere drugačije i da je porodica otac, majka, braća, sestre i… dedo i nana, bezbeli.

Onda dođe moda, asli su to žene izmislile, da se ne mere više živjet sa svekrom i svekrvom neg se moraju odvojit da bi brak zaživio i da moraju ostavit sve po redu pa i nanu i dedu.

Odvoje ti se oni i kako se odvoje, tako se i rastave. Jazuk.

Objavljeno u: Hronika

Komentari zatvoreni.