NAREĐENO PONOVNO BROJANJE GLASAČKIH LISTIĆA I U VISOKOM

| 24/10/2012

Centralna izborna komisija BiH je na današnjoj sjednici donijela odluke kojim se nalaže ponovno brojanje glasačkih listića sa  16 redovnih biračkih mjesta. Brojanje će se obaviti sutra,25.10.2012. godine sa početkom u 11:00 sati u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu.

Naređeno je ponovno brijanje glasačkih listića za sljedeća biračka mjesta:

  1. 147B004 u osnovnoj izbornoj jedinici Višegrad za skupštinu općine i to za kandidate sa liste Saveza nezavisnih socijaldemokrata-SNSD-Milorad Dodik;
  2. 047A019B u osnovnoj izbornoj jedinici Lukavac za općinsko vijeće i to za kandidate sa liste Saveza za bolju budućnost BiH;
  3. 021B011 u osnovnoj izbornoj jedinici Šamac za skupštinu općine i to za kandidate sa liste Partije demokratskog progresa;
  4. 059A018, 059A001, 059A003, 059A010B, 059A007A, 059A007B i 059A017 u osnovnoj izbornoj jedinici Ključ za općinsko vijeće i to za kandidate sa liste Saveza za bolju budućnost BiH;
  5. 081B004 u osnovnoj izbornoj jedinici Osmaci za skupštinu općine i to za kandidate sa liste Demokratskog narodnog saveza;
  6. 081B001A u osnovnoj izbornoj jedinici Osmaci za skupštinu općine i to za kandidate sa liste Srpske demokratske stranke;
  7. 147B010 u osnovnoj izbornoj jedinici Višegrad za skupštinu općine i to za kandidate sa liste Srepske demokratske stranke;
  8. 8.     116A021 u osnovnoj izbornoj jedinici Visoko za općinsko vijeće i to za kandidate sa liste Stranke za BiH
  9. 021B005 u osnovnoj izbornoj jedinici Šamac za skupštinu općine i to za kandidate sa liste Nezavisna stranka Dr. Mihajlo Tovirac;
  10. 038B056 u osnovnoj izbornoj jedinici Doboj za skupštinu općine i to za kandidate sa liste Srpske demokratske stranke.

Važno: Kandidati koji se pojavljuju na glasačkom listiću u okviru liste  političkog subjekta za koji se vrši ponovno brojanje kao i drugi akreditirani posmatrači za izborne jedinice obuhvaćene odlukama o ponovnom brojanju glasačkih listića mogu biti prisutni u toku brojanja, kao i akreditirani promatrači za Glavni centar za brojanje.

Centralna izborna komisija BiH danas je donijela odluku kojom se političkoj stranci HSS-NHI izriče novčana kazna u iznosu od 7.000,00 (sedam hiljada) KM jer je postupala suprotno dredbama člana 7.3 stav (1) tačka 7) Izbornog zakona BiH, odnosno koristila je u izbornoj kampanji materijale čiji sadržaj bi nekog mogao navesti na nasilje ili širenje mržnje.

Izvor: www.izbori.ba

Objavljeno u: Politika

Komentari zatvoreni.