NERMIN ŠEČO: PREDIZBORNA PORUKA BIRAČIMA

| 03/10/2018

Moja kandidatura za Predstavnički dom PS BIH, je moj pokušaj da kroz najvišu legislativnu vlast pokušavam popraviti stanje naše zemlje. Svi znamo da su razvijena privreda i ekonomija krucijalni uslovi za socijalnu i pravu državu, te visok životni standard građana.

Stoga, kao mlada osoba, smatram da rješenje problema leži u detektovanju istog. A sposoban sam da primijetim da svi ostali problemi u našoj zemlji dolaze od loše ekonomske situacije koja je uzrokovana nedovoljno razvijenom privredom, odnosno nemogućnosti da se mladi i obrazovani ljudi zaposle u realnom sektoru.

Ako budem izabran, odnosno ako dobijem povjerene građane, u PS BIH zalagat ću se za donošenje zakona koji će stvoriti uslove za strana ulaganja, odnosno donošenje zakona koji će ubrzati evropski put Bosne i Hercegovine.

Mi mladi trebamo biti titulari aktivnosti na svim nivoima vlasti, a birači bi trebali da pokažu da vjeruju nama mladima i da im mladi ne budu samo „na jeziku“, nego da nas zaokruže i na glasačkom listiću.

Narod ne rješava problem, narod bira one koji za njih rješavaju probleme. Nikad nisam bio dio problema, nego samo dio rješenja!

– Na kraju, promjena će sigurno krenuti iz Visokog!

Nermin Šečo

Objavljeno u: Hronika, Politika

Komentari zatvoreni.