ODRŽANA 24. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO

| 20/11/2018

U Velikoj sali Općine Visoko danas, (utorak, 20.11.2018), sa početkom u 16:00 sati, počela je 24. sjednica Općinskog vijeća Visoko (saziva 2016 – 2020. godina).

Vijećnica Melina Pirija je najavila opravdano odsutstvo.

Dnevni red je usvojen jednoglasno, sa 22 glasa ZA, a na sjednici se raspravljalo o 11 tačaka dnevnog reda, koje su izglasane sljedećim redoslijedom:

1. Izvod iz zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Visoko

Na izvod iz zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Visoko nije bilo primjedbi, te je Općinsko vijeće isti usvojilo sa 22 glasa ZA.

2. Prijedlog odluke  o izmjenama  i dopunama Statuta općine Visoko, Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na tekst statuta mjesnih zajednica,

Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 22 glasa ZA usvojilo Prijedlog odluke  o izmjenama  i dopunama Statuta općine Visoko, Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na tekst statuta mjesnih zajednica.

3. Nacrt budžeta općine Visoko za 2019.godinu

Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 22 glasa ZA usvojilo Nacrt budžeta općine Visoko za 2019.godinu.

4. Nacrt odluke o izvršenju budžeta općine Visoko za 2019.godinu

Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 22 glasa ZA usvojilo Nacrt odluke o izvršenju budžeta općine Visoko za 2019.godinu.

5. Nacrt programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2019.godinu

Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 22 glasa ZA usvojilo Nacrt programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2019.godinu.

6. Nacrt  odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Općinskim komunalnim taksama

Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 22 glasa ZA usvojilo Nacrt  odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Općinskim komunalnim taksama.

7. Prijedlog odluke o davanju na korištenje sistema video-nadzora na području općine Visoko

Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 22 glasa ZA usvojilo Prijedlog odluke o davanju na korištenje sistema video-nadzora na području općine Visoko.

8. Prijedlog odluke o uspostavi prava lične služnosti na zemljištu označenom kao ,k.č.3985/1 KO Visoko   u korist JKP “Gradska    groblja”d.o.o Visoko  u svrhu proširenja gradskog groblja

Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 22 glasa ZA usvojilo Prijedlog odluke o uspostavi prava lične služnosti na zemljištu označenom kao ,k.č.3985/1 KO Visoko   u korist JKP “Gradska    groblja”d.o.o Visoko  u svrhu proširenja gradskog groblja.

9. Prijedlog odluke o kupovini zemljišta  označenom kao , k.č.3983/2 i k.č. 3980/1 KO Visoko  u svrhu  proširenja gradskog groblja;

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 22 glasa ZA usvojilo Prijedlog odluke o kupovini zemljišta  označenom kao , k.č.3983/2 i k.č. 3980/1 KO Visoko  u svrhu  proširenja gradskog groblja;

10. Prijedlog odluke o kupovini zemljišta  označenom kao, k.č. 4075 KO Visoko  u svrhu  proširenja gradskog groblja;

Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 22 glasa ZA usvojilo Prijedlog odluke o kupovini zemljišta  označenom kao, k.č. 4075 KO Visoko  u svrhu  proširenja gradskog groblja.

11. Vijećnička pitanja i inicijative

Sjednica je radom završila u 17:00 sati uz prisustvo 22 vijećnika.

Press Općine Visoko 

Objavljeno u: Hronika, Politika

Komentari zatvoreni.