OPĆI IZBORI 2018: POBIJEDIMO TI, JA I SDA

| 11/09/2018

U prostorijama SDA Visoko održana je interaktivna tribina za mlade. Na tribini su predstavljeni kandidati SDA Visoko za sve nivoe vlasti. Na interaktivnoj tribini, pored kandidata, mladim su se obratili i ministar Amir Zukić, te predsjednik izbornog štaba Edin Hakanović.

Kandidati SDA Visoko imaju jasan cilj koji je usmjeren prema mladim, a to je kreiranje perspektivnog okruženja za obrazovanje, zapošljavanje i osnivanje porodice od strane mladih ljudi.

U okviru pomenutog cilja kandidati SDA Visoko će svoje djelovanje usmjeriti i na realizaciju definisanih specifičnih ciljeva koji određuju položaj i perspektive mladih, kako slijedi:

Specifični cilj 1. Kreirati adekvatnije uslove za realizaciju poslovnih ideja mladih i njihovo zapošljavanje

Specifični cilj 2. Razviti prihvatljive uslove za zasnivanje porodice u Bosni i Hercegovini

Specifični cilj 3. Napraviti konekciju između obrazovnog i privrednog sistema

SDA#SNAGANARODA#TIMKOJIPOBJEĐUJE

Objavljeno u: Politika

Komentari zatvoreni.