OPĆINA VISOKO: OBAVIJEST I APEL GRAĐANIMA

| 03/02/2019

Uslijed naglog otapanja snijega i porasta temperatura, u jutarnjim satima došlo je do pojave bujičnih voda na pojedinim lokacijama općine Visoko. Bujične vode sa gornjem slivnog područja naselja Bradve, Liješeva, Radovlje i Čekrekčije dovele su do izlijevanja rijeka Radovljanke, Zimašnice i Lješavačkog potoka.

Dodatni problem na terenu je što su bujične vode sa sobom povukle ogromne količine smeća, drveća i kabastog materijala.Služba civilne zaštite sa svom raspoloživom mehanizacijom od jutarnjih sati se nalazi na terenu i to na svim ugroženim lokalitetima.

Apelujemo građanima koji stanuju u blizini korita rijeka i potoka da budu u pripravnosti i da u slučaju ugroženosti od poplava poduzmu mjere samozaštite i pozovu Profesionalnu vatrogasnu jedinicu Visoko na broj 123.

Općina Visoko

Objavljeno u: Hronika, Obavještenja

Komentari zatvoreni.