OPĆINSKE KOMUNALNE TAKSE NIŽE ZA 50%

| 30/12/2015

visoko suada koljenovic

Na 34. sjednici Općinskog vijeća Visoko održanoj 26.12.2015. godine usvojena je nova Odluka o općinskim komunalnim taksama, a tim povodom je održana je konferencija za medije na kojoj je Suada Koljenović, šef Odsjeka za privredu Općine Visoko,  pojasnila nove izmjene komunalnih taksi.

Obveznici komunalne takse su sva pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti, koja posluju na području općine Visoko i koja koriste predmet, prostor ili pružaju uslugu za čije korištenje je propisano plaćanje komunalne takse.

U tom smislu na području općine Visoko propisuju se i naplaćuju komunalne takse za:

1. Svaku istaknutu firmu,

2. Izvođenje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima,

3. Privremeni boravak u hotelima i drugim objektima registrovanim za odmor i noćenje,

4. Zauzimanje trotoara ispred poslovnih prostora i drugih slobodnih javnih površina,

5. Priređivanje zabavnih igara i igara na sreću,

6. Isticanje objava, oglasa i saopštenja na javnim mjestima,

7. Korištenje uređaja za pružanje usluga mobilne telefonije.

Za pravna  i fizička lica svakako je najznačajnija taksa na isticanje firme.

U novoj Odluci o općinskim komunalnim taksama za razliku od prethodne Odluke izmjenjen je  kriterij za obračun i naplatu komunalne takse.

Naime, u ranijoj Odluci kriterij je bio vrsta djelatnosti koju obavlja pravno ili fizičko lice.

U novoj Odluci visina komunalne takse na istaknutu firmu za pravna lica određuje se množenjem jedinstvene osnovice komunalne takse sa koeficijentom položajne pogodnosti i koeficijentom veličine pravnog lica u smislu kriterija o razvrstavanju pravnih lica na osnovu člana 4. Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH.

Visina komunalne takse za fizička lica određuju se množenjem jedinstvene osnovice sa koeficijentom položajne pogodnosti.

Osnovica komunalne takse na istaknutu firmu je jedinstvena i iznosi 150,00 KM uz primjenu ostalih mjerila.

Primjenom ovih kriterija iznosi  komunalnih taksi su umanjeni za 50% u odnosu na raniju Odluku a naročito kada su u pitanju pravna lica.

Napominjemo, prihodi koji se realizuju naplatom komunalnih taksi na isticanje firme pripadaju neporeskim budžetskim prihodima koji su u cijelosti vlastiti prihodi Općine. Primjenom nove Odluke prihodi po ovom osnovu će biti manji u odnosu na raniji period

Međutim, pri izradi ove Odluke akcenat je stavljen na takva rješenja kojima će se izvršiti niža fiskalna opterećenja za privredne subjekte i time stimulisati rast i razvoj svih privrednih aktivnosti.

Donošenje ovakve Odluke predstavlja jednu od aktivnosti Općine Visoko u cilju stvaranja povoljnog okruženja na području općine Visoko i stvaranja olakšica za poslovanje privrednih subjekata.

Objavljeno u: Hronika, Privreda

Komentari zatvoreni.