PREDSTAVNICA NDI GORDANA VUČINIĆ POSJETILA „DAMAR OMLADINE“

| 26/12/2012

U ponedjeljak u prostorije Udruženja „Damar omladine“ stigla je i predstavnica Nacionalnog demokratskog instituta iz Banjaluke gospođa Gordana Vučinić.

visoko-damar-ndi

Cilj posjete bio je razgovor o mogućnosti finansiranja novog projekta Udruženja „Damar omladine“ kojim bi se pokušao riješiti veliki problem našeg grada – nepropisno parkiranje i nedostatak javnih parking površina.

Ovom posjetom je naše udruženje dokazalo da je najbolji predstavnik naše općine u oblasti civilnog sektora. Iskreno se nadamo da će ovaj problem općine Visoko biti prepoznat kao jedan od većih problema koje treba rješavati.

Moramo spomenuti da je Nacionalni demokratski institut (NDI) neprofitna, nepristrasna nevladina organizacija koja odgovara na težnje ljudi širom svijeta da žive u demokratskim društvima koja priznaju i promovišu osnovna ljudska prava.

Od osnivanja 1983. godine, NDI sa svojim lokalnim partnerima radi na pružanju podrške u jačanju demokratskih institucija i praksi, jačajući političke partije, građanske organizacije i parlamente, štiteći izbore, promovišući učešća građana, otvorenosti i odgovornosti vlasti.

Sa uposlenicima i političkim ekspertima iz više od 100 zemalja, NDI ujedinjuje pojedince i grupe u razmjeni ideja, spoznaja, iskustava i ekspertize. Partneri su izloženi najboljim praksama međunarodnog demokratskog razvoja, koje se mogu prilagoditi potrebama njihovih zemalja.
NDI-jev multinacionalni pristup jača poruku da, iako ne postoji samo jedan demokratski model, sve demokratije dijele neke osnovne principe.

Rad NDI-ja podržava principe sadržane u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima.
Također promoviše razvoj institucionalizovanih kanala komunikacije između građana, političkih institucija i izabranih zvaničnika, te jača njihovu sposobnost da poboljšaju kvalitet života svih građana.

Udruženje „Damar omladine“

Objavljeno u: Obavještenja

Komentari zatvoreni.