PREPORUKE GRAĐANSTVU ZA PONAŠANJE NAKON POPLAVA

| 04/02/2019

Higijensko epidemiološka služba JU “Dom zdravlja” Visoko dostavlja sljedeće preporuke građanstvu nakon poplava:

1. Preporučuje se koristiti flaširanu vodu ili vodu koja je prethodno prokuhana 10 minuta. Ta voda koristi se za piće, ličnu higijenu, pripremanje hrane, kao i pranje voća i povrća.

Tek kada se analizom utvrdi ispravnost vode iz lokalnog vodovoda, voda se može koristiti.

Uzorkovanje vode obavlja HES JU “Dom zdravlja” Visoko, a analize se rade u Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

2. Važno je voditi računa o ličnoj higijeni, naročito higijeni ruku.

3. Higijensko postupanje s hranom.

Nesigurna je upotreba hrane koja je bila u kontaktu sa plavnom vodom.

Koristiti konzerviranu hranu ili voće i povrće koje nije bilo u kontaktu sa plavnom vodom.

4. Poslije poplava, nakon temeljnog čišćenja, prostor se dezinfikuje.

Dezinfekciju obavlja HES JU”Dom zdravlja” Visoko.

Kontakt telefon: 032/ 738-822

Prilikom čišćenja prostora poslije poplave potrebna je adekvatna zaštita ruku i nogu (čizme i zaštitne rukavice).

Sve eventualne ozljede prilikom čišćenja treba dezinfikovati i medicinski zbrinuti.

5. Higijena vanjskih površina

Spriječiti kontakt djece sa prethodno poplavljenim ravnatim površinama u trajanju do sedam dana nakon povlačenja vode.

JU “Dom zdravlja” Visoko 

Objavljeno u: Hronika, Obavještenja

Komentari zatvoreni.