VIDEO: DIVLJE DEPONIJE I ODBIJANJE RAČUNA ZA USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

| 13/03/2018

Brojni su primjeri nelegalnog odlaganja otpada na nedozvoljenim lokacijama na području općine Visoko.

Divlje deponije potencijalni su zagađivači zraka, vode i zemlje. Izraz „nesavjesni građani“  bio bi previše blag za drskost i bahatost onih koji iz dana u dan svjesno zagađuju okolinu.

Izašli smo na teren sa ekipom JKP “Visoko” kako bi snimili divlju deponiju u Grajanima, ali i onu pored lokalnog puta Mulići – Porječani. To su samo neka od smetljišta u prirodi, a bogata arhiva različitih snimaka divljih deponija svjedoči da je sve prolazno osim ljudske gluposti i starih loših navika – bacanja smeća tamo gdje mu nije mjesto.

JKP „Visoko“ u saradnji sa Općinom Visoko aktivno radi na proširenju odvoza konunalnog otpada u prigradska naselja, a glavni razlog je upravo sprječavanje stvaranja divljih deponija po šumama, potocima i po slivnom području lokalnih izvora.

Prošle godine izvršeno je proširenje odvoza komunalnog otpada u mjesnim zajednicama Buci, Kralupi i Goduša, zatim Podvinci, Liješeva i Radovlje, a već samim početkom ove godine izvršeno je proširenje odvoza komunalnog otpada u Gornjoj Zimči. Trenutno se radi na proširenju odvoza u Hlapčevićima.

Javno komunalno preduzeće je u obavezi da redovno, u već planiranim danima u sedmici, odvozi komunalni otpad. Također su nadležni i za čišćenje javnih površina, trotoara kao i za pražnjenje kontejnera, ali nisu nadležni da uklanjaju otpad ili građevinski šut koji neko “pod okriljem noći istrese i pobjegne”. To ide na obraz svakog pojedinca, kao i ono prefirgano ponašanje onih koji svoje smeće donose pred tuđa vrata, odnosno u tuđe kontejnere, kao što je to slučaj u Lukama i Dahirovcu.

Budući da određeni broj stanovnika u mjestima gdje je izvršeno proširenje odvoza komunalnog otpada putem kontejnera (kao što je slučaj u mjesnim zajednicama Liješeva, Radovlje, Goduša) odbija prihvatiti račune od strane inkasanata JKP “Visoko”, iz ovog preduzeća napominju da odbijanjem računa ne prestaje obaveza plaćanja usluge odvoza komunalnog otpada, te da će svoje usluge naplatiti zakonskim putem. Ističu da je krajnji cilj JKP “Visoko” da svim stanovnicima pruže jednaku uslugu s jednakom cijenom, a sve s ciljem čiste općine Visoko za sve njene stanovnike.

Opširnije u prilogu TV Visoko

U prilogu govore:
Edin Hindija, rukovodilac na održavanju
Amina Čeliković, referent tehničke pripreme u Službi za
prikupljanje, selekciju, deponovanje i odvoz smeća

Objavljeno u: Hronika

Komentari zatvoreni.