VLADA FBIH IZDVAJA VIŠE OD 230.000 KM ZA PENZIONISANJE 47 RADNIKA KTK VISOKO

| 23/09/2016

VLADA FBIH

Vlada FBiH održala je danas hitnu telefonsku sjednicu na kojoj je donijela Odluku o rješavanju problema 47 radnika Kožarsko-tekstilnog kombinata Visoko d. d. (KTK Visoko) koji štrajkuju glađu već sedam dana.

Odlukom se odobrava Agenciji za privatizaciju u FBiH da s posebnog računa, od prodaje predmeta “Goruša” privrednog društva KTK Visoko u maloj privatizaciji, uz saglasnost Razvojne banke FBiH i Porezne uprave FBiH doznači 234.575,80 KM, od čega na račun Federalnog zavoda PIO 130.958,73 KM, na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH i Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja ukupan iznos od 95.320,83 KM i na račun Federalnog zavoda za zapošljavanje i Kantonalne službe za zapošljavanje ukupan iznos od 8.296,24 KM.

“KTK Visoko je dužan Agenciji za privatizaciju u FBiH za svakog od 47 zaposlenika, čija su imena navedena u Odluci, dostaviti iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje koje treba uplatiti na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH i Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja te iznos doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti koje treba uplatiti na račun Federalnog zavoda za zapošljavanje i Kantonalne službe za zapošljavanje”, navodi se u saopćenju Vlade FBiH.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama FBiH, čime ujedno prestaje važiti Odluka o raspodjeli sredstava s računa KTK Visoko d.d. Visoko MB/ID 4218136130005 – reg. br. 1097046666 – kod Federalnog zavoda PIO.

Za realizaciju današnje Odluke Vlade FBiH zaduženi su Agencija za privatizaciju u FBiH, Razvojna banka FBiH, Porezna uprava FBiH, Federalni zavod PIO, KTK Visoko d.d. Visoko.

Objavljeno u: Privreda

Komentari zatvoreni.