ZELENO SVJETLO ZA PRODAJU DVIJE FABRIKE KTK VISOKO

| 17/10/2012

Vlada FBiH donijela je Odluku kojom daje saglasnost na Odluku Nadzornog odbora privrednog društva KTK „Visoko“ d.d. Visoko o utvrđivanju prodaje dvije tehničko-tehnološke cjeline kroz postupak male privatizacije.

Riječ je o prodaji dvije tehničko-tehnološke cjeline: Fabrika kože i krzna s pripadajućim zemljištem, cjevovodom, rezervoarima, bunarevima i trafoima, te Fabrika obuće Goruša s pripadajućim zemljištem.
U prvom slučaju, prodaja nekretnina nudi se po najnižoj cijeni od 28.681.627 KM, metodom tendera. Od ostalih uvjeta prodavac traži od kupca prijem u radni odnos 150 uposlenika KTK „Visoko“ u roku od 30 dana po zaključenju kupoprodajnog ugovora i njihovo upošljavanje na neodređeno vrijeme, a na period od najmanje tri godine od dana prijema, kao i investiranje u objekte u visini od 2.000.000 KM u periodu od 12 mjeseci. Investicija veća od 2.000.000 KM neće se dodatno vrjednovati.
Kod Fabrike obuće Goruša riječ je o prodaji nekretnina po najnižoj cijeni od 4.256.277 KM, metodom tendera. Od ostalih uslova prodaje traži se od kupca prijem u radni odnos 150 zaposlenika KTK „Visoko“ d.d. u roku od 30 dana po zaključenju kupoprodajnog ugovora i njihovo zapošljavanje na neodređeno vrijeme, a na period od najmanje tri godine od dana prijem, kao i investiranje u objekte u visini od 400.000 KM u periodu od 12 mjeseci. Investicija veća od 400.000 KM neće biti dodatno vrjednovana.
Sredstva dobijena prodajama usmjerit će se na izmirenje obveza za neuplaćene poreze i doprinose na i iz plaća, kao i izmirenje obveza po temelju hipoteka koje su upisane na navedenim nekretninama.

Izvor: indikator.ba

Objavljeno u: Privreda

Komentari zatvoreni.